Chuỗi Sự Kiện (24/3 – 26/3) - Mừng Update Tháng 3
23-03-2020

Vạn Bảo Các nhận Nhiếp Tiểu Thiện

-= Vạn Bảo Các nhận Nhiếp Tiểu Thiện =-

Thời gian:
  • 12h30 ngày 24/3 - 26/3 | Áp dụng: S1 - S218.
Vật phẩm đổiVật phẩm nhậnLần Đổi
Hồn Thạch Cam*125Mộng Điệp Sương Hoa (Phi Phong Cam)1 lần suốt sự kiện
Hồn Thạch Cam*250Túy Mộng Thương Lan (Phi Phong Đỏ)1 lần suốt sự kiện
Hồn Thạch Cam*1Hồn Lý Bạch*130 lần suốt sự kiện
Hồn Thạch Cam*1Hồn 360mobi-Triển Chiêu*130 lần suốt sự kiện
Hồn Thạch Cam*1Hồn Gia Cát Lượng*130 lần suốt sự kiện
Hồn Thạch Cam*1Hồn Võ Tắc Thiên*130 lần suốt sự kiện
Hồn Thạch Cam*2Hồn Chân Cơ*150 lần suốt sự kiện
Hồn Thạch Cam*4Hồn Tống Ngọc*150 lần suốt sự kiện
Hồn Thạch Cam*6Nhiếp Tiểu Thiện*180 lần suốt sự kiện
Hồn Thạch Cam*50Đá Cầu Vồng*12 lần suốt sự kiện
Hồn Thạch Cam*1Đá Ngũ Sắc*2100 lần suốt sự kiện

Mốc Thưởng Đạt
Số lần QuayThưởng
10Tinh Đồ*10Dưỡng Tâm Đơn*5Hoa Chuối Chuối*5
20Tinh Thần Nguyên*2Dưỡng Tâm Đơn*10Hoa Chuối Chuối*10
30Hồn Thạch Cam*5Dưỡng Tâm Đơn*15Hoa Chuối Chuối*20
50Đá Thức Tỉnh*2Dưỡng Tâm Đơn*20Hoa Chuối Chuối*50
70Hồn Thạch Cam*7Dưỡng Tâm Đơn*30Hoa Chuối Chuối*70
100Uy Hổ Kỳ*1Dưỡng Tâm Đơn*50Hoa Chuối Chuối*100
150Hồn Thạch Cam*13Dưỡng Tâm Đơn*70Hoa Chuối Chuối*150
200Uy Hổ Kỳ*1Dưỡng Tâm Đơn*100Hoa Chuối Chuối*200
300Hồn Thạch Cam*20Dưỡng Tâm Đơn*150Hoa Chuối Chuối*300