Chuỗi Sự Kiện (24/3 – 26/3) - Mừng Update Tháng 3
23-03-2020

Tranh mua

-= Tranh mua =-

Thời gian:
  • 12h30 ngày 24/3 - 26/3 | Áp dụng: S1 - S218.
ItemMức giảmGiá gốcGiá bánGiới hạnGiới Hạn VIP
Quà Bộ Tiêu Dao60%20008002VIP 2 trở lên
Quà Bộ Cửu Hợp60%20008002VIP 2 trở lên
Hộp Tấn Công-Thú50%2081045VIP 2 trở lên
Hộp Phòng Thủ-Thú50%2081045VIP 2 trở lên
EXP Đơn-Siêu*550%10050100VIP 2 trở lên
Đá Tinh Luyện*1050%10005005VIP 2 trở lên
Đá Tinh Luyện Cao*550%15007502VIP 2 trở lên
Đá EXP Thời Trang*150%26013020VIP 2 trở lên
Uy Hổ Kỳ*150%300015001VIP 2 trở lên
Hòa Thị Bích*1050%4000200010VIP 2 trở lên
Hoa Chuối Chuối*500%2502501VIP 2 trở lên
Hoa Chuối Chuối*10020%5004001VIP 5 trở lên