Chuỗi Sự Kiện (24/3 – 26/3) - Mừng Update Tháng 3
23-03-2020

Kho Báu Cung Đình Lý Thế Dân & 1400 Vàng

-= Kho Báu Cung Đình Lý Thế Dân & 1400 Vàng =-

Thời gian:
  • 12h30 ngày 24/3 - 30/3 | Áp dụng: S1 - S218.
Nạp mỗi ngày ít nhấtPhần thưởng    
Ngày thứ nhất nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*1Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hộp Đá Siêu*1Cửu Âm Chân Kinh*3Hồn Phách Lý Thế Dân*5
Ngày thứ hai nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*1Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Siêu*2Cửu Âm Chân Kinh*3Hồn Phách Lý Thế Dân*5
Ngày thứ ba nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*1Hoa Hẹn Ước*1Sắc Phong Lệnh Cổ*1Cửu Âm Chân Kinh*5Hồn Phách Lý Thế Dân*5
Ngày thứ tư nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*2Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Siêu*3Cửu Âm Chân Kinh*5Hồn Phách Lý Thế Dân*10
Ngày thứ năm nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*2Đá Luyện Cao*1Sắc Phong Lệnh Cổ*1Cửu Âm Chân Kinh*7Hồn Phách Lý Thế Dân*15
Ngày thứ sáu nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*3Đá Thức Tỉnh*5Hộp Đá Siêu*3Cửu Âm Chân Kinh*7Hồn Phách Lý Thế Dân*20
Ngày thứ bảy nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*4Uy Hổ Kỳ*1Sắc Phong Lệnh Cổ*1Hộp Sách KN-Cao*1Hồn Phách Lý Thế Dân*30