Chuỗi Sự Kiện (24/3 – 26/3) - Mừng Update Tháng 3
23-03-2020

Nạp liên tiếp 3 ngày

-= Nạp liên tiếp 3 ngày =-

Thời gian:
  • 12h30 ngày 24/3 - 26/3 | Áp dụng: S1 - S218.
Nội dung:
  • Nạp đúng mốc nhận quà - nạp liên tiếp 3 ngày nhận quà càng hot
  • Mỗi lần có nhiều mốc nạp, người chơi có thể thoải mái lựa chọn mốc quà mong muốn
  • Muốn nhận quà cuối, phải nạp liên tiếp mới có thể nhận
NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 80 vàng
1Quà Bộ Tiêu Dao*1Tinh Thần Nguyên*1Hoa Chuối Chuối*10
2Quà Bộ Tiêu Dao*1Tinh Thần Nguyên*2Hoa Chuối Chuối*10
3Quà Bộ Tiêu Dao*1Tinh Thần Nguyên*2Hoa Chuối Chuối*20NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 800 vàng
1Vàng*800Bách Thú Họa Quyển*3Đá Tinh Luyện*10Hoa Chuối Chuối*50
2Vàng*1200Bách Thú Họa Quyển*5Đá Tinh Luyện*15Hoa Chuối Chuối*50
3Quà Tiêu Tương*1Bách Thú Họa Quyển*7Đá Tinh Luyện*25Sơn Hải Kinh*1

NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 2000 vàng
1Sơn Hải Kinh*1Bách Thú Họa Quyển*5Ngọc Bội Tuyến*15Hoa Chuối Chuối*100
2Sơn Hải Kinh*1Bách Thú Họa Quyển*7Ngọc Bội Tuyến*25Hoa Chuối Chuối*100
3Sơn Hải Kinh*1Bách Thú Họa Quyển*10Ngọc Bội Tuyến*40Ngọc Côn Lôn*5