Chuỗi Sự Kiện (24/3 – 26/3) - Mừng Update Tháng 3
23-03-2020

ĐỔI QUÀ SIÊU HOT

-= ĐỔI QUÀ SIÊU HOT =-

Thời gian:
  • 12h30 ngày 24/3 - 26/3 | Áp dụng: S1 - S218.
Vât phẩm đổiVật Phẩm nhậnVIPSố lần đổi
Vàng*200Cửu Âm Chân Kinh*10Vip 0 trở lên20 lần suốt sự kiện
Vàng*1500Tinh Thần Nguyên*10Vip 1 trở lên2 lần suốt sự kiện
Vàng*999Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*1Vip 1 trở lên3 lần suốt sự kiện
Vàng*888Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*1Vip 8 trở lên3 lần suốt sự kiện
Vàng*130EXP Đơn Siêu*10Vip 4 trở lên30 lần suốt sự kiện
Vàng*480Hộp Mảnh Thần*10Vip 1 trở lên4 lần suốt sự kiện
Vàng*88Đặc Tính Tăng Hoàn*1Vip 8 trở lên5 lần suốt sự kiện
Vàng*3000Quà Thiên Toàn*1Vip 8 trở lên1 lần suốt sự kiện
Vàng*3000Đá Tinh Luyện*60Vip 5 trở lên5 lần suốt sự kiện
Vàng*1500Chìa Thần Bí*30Vip 1 trở lên3 lần suốt sự kiện
Vàng*4900Phi Phong Cam*1Vip 5 trở lên1 lần suốt sự kiện
Vàng*1000Hồn Nhiếp Tiểu Thiện*1Vip 5 trở lên80 lần suốt sự kiện
Vàng*1999Sơn Hải Kinh*1Vip 1 trở lên2 lần suốt sự kiện
Ngọc Quả Lệnh*1Vàng*200Vip 0 trở lên10 lần suốt sự kiện
Vàng*2900Ngọc Bội Tuyến*40Vip 2 Trở lên3 lần suốt sự kiện
Vàng*2900Đá Đột Phá Trang Bị*80Vip 2 Trở lên1 lần suốt sự kiện
Vàng*2900EXP Đơn Siêu*90Vip 2 Trở lên3 lần suốt sự kiện
Vàng*2900EXP Đơn Thú*70Vip 2 Trở lên3 lần suốt sự kiện
Vàng*599Đá Ngũ Sắc*10Vip 2 Trở lên10 lần suốt sự kiện
Vàng*1999Đá Ngũ Sắc*50Vip 2 Trở lên1 lần suốt sự kiện