Chuỗi Sự Kiện (24/3 – 26/3) - Mừng Update Tháng 3
23-03-2020

Nạp tích lũy Tình Hoa Tử Đằng

-= Nạp tích lũy Tình Hoa Tử Đằng =

Thời gian:
  • 12h30 ngày 24/3 - 26/3 | Áp dụng: S1 -S218.
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Khung Chat Heo Dễ Thương*1Đá EXP thời trang *5Hoa Chuối Chuối*10
388Đá Luyện Hóa*1Đá EXP thời trang *10Hoa Chuối Chuối*20
800 (Ưu Đãi)Kiểu Tóc Tình Hoa Tử Đằng*1Đá Chân Tiên*1Hoa Chuối Chuối*30
1200Chìa Khóa Tử Kim*15Đá EXP thời trang *20Hoa Chuối Chuối*40
2000 (Ưu Đãi)Kiểu P.kiện Tình Hoa Tử Đằng*1Đá EXP thời trang *30Hoa Chuối Chuối*50
4000Đá Luyện Hóa*1Đá Chân Tiên*1Hoa Chuối Chuối*70
6750Kiểu Trang Sức Tình Hoa Tử Đằng*1Đá EXP thời trang *50Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4
13500Kiểu Đầu Sức Tình Hoa Tử Đằng*1Đá Chân Tiên*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6
20000Kiểu Y Phục Tình Hoa Tử Đằng*1Đá Huyền Cơ*100Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8
30000Đá Luyện Hóa*5Đá Chân Tiên*3Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12
40000 (Ưu Đãi)Quà Ngọc Bội Cam*1Đá Nhanh Nhẹn lv7*1Đá EXP thời trang *200
50000Đá Huyền Cơ*100Đá Chân Tiên*3Đá Tẩy Luyện Cao*50