Chuỗi Sự Kiện (24/3 – 26/3) - Mừng Update Tháng 3
23-03-2020

Nạp x2

-=Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 12h30 ngày 24/3 - 26/3 | Áp dụng từ S1-S218.
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngĐá EXP Thời Trang*1Hoàng Long Ngọc*1Chìa Khóa Tử Kim*1Hoa Chuối Chuối*3
200200 VàngĐá EXP Thời Trang*2Hoàng Long Ngọc*2Chìa Khóa Tử Kim*1Hoa Chuối Chuối*5
388400 VàngĐá EXP Thời Trang*4Hoàng Long Ngọc*2Chìa Khóa Tử Kim*2Hoa Chuối Chuối*10
800800 VàngĐá EXP Thời Trang*8Hoàng Long Ngọc*4Chìa Khóa Tử Kim*4Hoa Chuối Chuối*20
12001200 VàngĐá EXP Thời Trang*12Hoàng Long Ngọc*7Chìa Khóa Tử Kim*6Hoa Chuối Chuối*50
20002000 VàngĐá EXP Thời Trang*20Hoàng Long Ngọc*12Chìa Khóa Tử Kim*10Hoa Chuối Chuối*100
40004000 VàngĐá EXP Thời Trang*40Hoàng Long Ngọc*25Chìa Khóa Tử Kim*20Hoa Chuối Chuối*150
67506750 VàngĐá EXP Thời Trang*70Hoàng Long Ngọc*35Chìa Khóa Tử Kim*35Hoa Chuối Chuối*200