Chuỗi Sự Kiện (24/3 – 26/3) - Mừng Update Tháng 3
23-03-2020

BXH Vui Vẻ Skin Mèo- Ngự Miêu

-= BXH Vui Vẻ Skin Mèo- Ngự Miêu =-

Thời gian:
  • 12h30 ngày 24/3 - 26/3 | Áp dụng: S1 - S218.
Hoa Chuối Chuối
Top BXH nhận hoaPhần thưởng   
Hạng 1Skin Mèo - Ngự Miêu*1Đá Luyện Hóa*2Đá Cầu Vòng*1Đá Tinh Luyện*20
Hạng 2-3Hộp Sách KN-Cao*2Tinh Hoa Linh Thú*5Đá Cầu Vòng*1Đá Tinh Luyện*15
Hạng 4-10Hộp Sách KN-Cao*1Tinh Hoa Linh Thú*3Đá Ngũ Sắc*30Đá Tinh Luyện*10
Hạng 11-20Hộp Sách KN-Cao*1Tinh Hoa Linh Thú*2Đá Ngũ Sắc*15Đá Tinh Luyện*10
Top BXH tặng hoaPhần thưởng   
Hạng 1Skin Mèo - Ngự Miêu*1Đá Luyện Hóa*3Đá Cầu Vòng*2Đá Tinh Luyện*30
Hạng 2-3Hộp Sách KN-Cao*3Đá Luyện Hóa*2Đá Cầu Vòng*1Đá Tinh Luyện*20
Hạng 4-10Hộp Sách KN-Cao*1Đá Luyện Hóa*1Đá Ngũ Sắc*30Đá Tinh Luyện*15
Hạng 11-20Hộp Sách KN-Cao*1Tinh Hoa Linh Thú*5Đá Ngũ Sắc*15Đá Tinh Luyện*10