Chuỗi Sự Kiện (24/3 – 26/3) - Mừng Update Tháng 3
23-03-2020

Tiêu tích lũy

-= Tiêu tích lũy =-

Thời gian:
  •  12h30 ngày 24/3 - 26/3 | Áp dụng từ S1-S218.

Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Tinh Thần Nguyên*1Chìa Khóa Tử Kim*1Hoa Chuối Chuối*2
400Đá Ngũ Sắc*1Chìa Khóa Tử Kim*1Hoa Chuối Chuối*3
800Tinh Thần Nguyên*1Chìa Khóa Tử Kim*1Hoa Chuối Chuối*5
1200Đá Ngũ Sắc*2Chìa Khóa Tử Kim*2Hoa Chuối Chuối*10
3000Đá Ngũ Sắc*3Chìa Khóa Tử Kim*2Hoa Chuối Chuối*15
5000Tinh Thần Nguyên*3Chìa Khóa Tử Kim*5Hoa Chuối Chuối*20
10000Đá Ngũ Sắc*10Chìa Khóa Tử Kim*5Hoa Chuối Chuối*50
20000Đá Ngũ Sắc*15Chìa Khóa Tử Kim*10Hoa Chuối Chuối*100
30000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*3Uy Hổ Kỳ*1Hoa Chuối Chuối*150
40000Quà Bộ Thiên Toàn*1Phi Hoa Quyến Luyến*3Hoa Chuối Chuối*200
60000Đá Tinh Luyện*30Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Thẻ Chuyển Hệ Phái*1
80000Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Đá Huyền Cơ*50
100000Đá Tinh Luyện Cao*30Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Đá Tẩy Luyện Cao*30
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300Tinh Hoa Linh Thú*10
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300Đá Linh Thú*40
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500Tinh Hoa Linh Thú*20