Chuỗi Sự Kiện (11/2 - 13/2)
10-02-2020

Ước Nguyện Cầu Phúc (nhận Quà Ngọc Bội Cam mở chọn)

-= Ước Nguyện Cầu Phúc (nhận Quà Ngọc Bội Cam mở chọn) =-

Thời gian:
  • 11/2 - 13/2 | Áp dụng: S1 -S215.
Nội dung:
  • Trong thời gian hoạt động, người chơi mỗi ngày nạp 10 Vàng, nhận được 1 điểm
  • Mỗi quay 1 lần tốn 6 điểm, điểm không đủ không thể quay thưởng
  • Rút thưởng trên 50 lần được xếp hạng toàn server, danh sách xếp hạng hiển thị Top 100
  • Sau khi kết thúc, người trong BXH sẽ nhận thưởng tương ứng, được gửi qua thư
  • Nhật ký rút thưởng của người chơi sẽ hiển thị Lịch sử trúng thưởng gần đây
Top
Phần thưởng
1
Hộp Quà Ngọc Bội Cam*1
Đá Tăng ST8*1
Đá Thức Tỉnh*15
Đĩnh Bạc Lớn*1000
2
Quà Ngọc Bội Cam*1
Đá Giảm ST lv8*1
Đá Thức Tỉnh*10
Đĩnh Bạc Lớn*800
3
Hộp Quà Ngọc Bội Tím*1
Đá tăng ST lv7*1
Đá Thức Tỉnh*7
Đĩnh Bạc Lớn*600
4 - 10
Quà Ngọc Bội Tím*1
Đá Giảm ST lv7*1
Đá Thức Tỉnh*5
Đĩnh Bạc Lớn*600
11 - 20
Uy Hổ Kỳ*1
Hộp Mảnh Thần*50
Đá Tăng ST6*1
Đĩnh Bạc Lớn*400
21 - 50
Uy Hổ Kỳ*1
Hộp Mảnh Thần*30
Đá Giảm ST6*1
Đĩnh Bạc Lớn*300
51 - 100
Hộp Mảnh Thần*30
Đá Tấn Công lv7*1
Dưỡng Tâm Đơn*500
Đĩnh Bạc Lớn*250