Chuỗi Sự Kiện (11/2 - 13/2)
10-02-2020

BXH Vui Vẻ Lục Tử Kiệt & Lý Quảng

-= BXH Vui Vẻ Lục Tử Kiệt & Lý Quảng =-

Thời gian:
  • 11/2 - 13/2 | Áp dụng S1 - S215.
  • 1h ngày 14/2 trao quà.
Hoa Khai Phú Quý.
Top BXH nhận hoaPhần thưởng
Hạng 1Hồn Phách Lục Tử Kiệt*200Hoa Mai*200Quà Ngọc Bội Tím*1Ngọc Bội Tuyến*40
Hạng 2-3Hồn Phách Lục Tử Kiệt*25Hoa Mai*100Túi Tăng Kỹ Năng*20Ngọc Bội Tuyến*25
Hạng 4-10Hồn Phách Lý Quảng*50Hoa Mai*50Túi Tăng Kỹ Năng*15Ngọc Bội Tuyến*15
Hạng 11-20Hồn Phách Lý Quảng*25Hoa Mai*30Túi Tăng Kỹ Năng*7Ngọc Bội Tuyến*5
Top BXH tặng hoaPhần thưởng
Hạng 1Hồn Phách Lục Tử Kiệt*200Hoa Mai*200Quà Ngọc Bội Tím*1Ngọc Bội Tuyến*60
Hạng 2-3Hồn Phách Lục Tử Kiệt*25Hoa Mai*100Túi Tăng Kỹ Năng*20Ngọc Bội Tuyến*40
Hạng 4-10Hồn Phách Lý Quảng*50Hoa Mai*50Túi Tăng Kỹ Năng*15Ngọc Bội Tuyến*25
Hạng 11-20Hồn Phách Lý Quảng*25Hoa Mai*30Túi Tăng Kỹ Năng*7Ngọc Bội Tuyến*15