Chuỗi Sự Kiện (11/2 - 13/2)
10-02-2020

Tiêu tích lũy

-= Tiêu tích lũy =-

Thời gian:
  • 11/2 - 13/2 | Áp dụng từ S1-S215.

Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Kẹo Ngọt Cầu Vòng*1Hoa Mai*5Hoa Khai Phú Quý*5
400Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Mai*10Hoa Khai Phú Quý*10
800Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Mai*15Hoa Khai Phú Quý*20
1200Kẹo Ngọt Cầu Vòng*1Hoa Mai*20Đặc Tính Tăng Hoàn*2
3000Đá Đột Phá Trang bị*10Hoa Mai*40Đá Tinh Luyện*5
5000Kẹo Ngọt Cầu Vòng*3Lam Điền Ngọc*10Đá Tẩy Luyện Thấp*10
10000Ngọc Thụ Quỳnh Lâm ( Cừu Đáng Yêu)*1Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*2Hoa Khai Phú Quý*250
20000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*3Lam Điền Ngọc*20Hoa Mai*200
30000Uy Hổ Kỳ*1Long Văn Bích*5Hoa Mai*300
40000Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Thức Tỉnh*5Đá Luyện Cao*3
60000Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Tinh Phách Nhanh lv7*1Đá Luyện Cao*4
80000Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Đá Thức Tỉnh*10
100000Đá Tinh Luyện Cao*30Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300EXP Đơn Chí Tôn*90
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300EXP Đơn Chí Tôn*120
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500EXP Đơn Chí Tôn*150