Chuỗi Sự Kiện (11/2 - 13/2)
10-02-2020

Đổi Vật Phẩm Thu Thập

-= Đổi Vật Phẩm Thu Thập =-

Thời gian:
  • 11/2 - 13/2 | Áp dụng: S1 - S215.
Số lần đổi trong suốt sự kiệnVật Phẩm đổiVật Phẩm nhận
1Hoa Mai*2501499Tóc Cam Hải Hương Cỏ May
1Hoa Mai*2501499Đầu Sức Cam Hải Hương Cỏ May
1Hoa Mai*2501499Trang Sức Cam Hải Hương Cỏ May
1Hoa Mai*3501799Y Phục Cam Hải Hương Cỏ May
1Hoa Mai*2501499Phụ Kiện Cam Hải Hương Cỏ May
1Hoa Mai*200999Tóc Cam Lan Hương
1Hoa Mai*200999Đầu Sức Cam Lan Hương
1Hoa Mai*200999Trang Sức Cam Lan Hương
1Hoa Mai*2501299Y Phục Cam Lan Hương
1Hoa Mai*200999Phụ Kiện Cam Lan Hương
1Hoa Mai*2001199Tóc Cam Ung Dung
1Hoa Mai*2001199Đầu Sức Cam Ung Dung
1Hoa Mai*2001199Trang Sức Cam Ung Dung
1Hoa Mai*2501499Y Phục Cam Ung Dung
1Hoa Mai*2001199Phụ Kiện Cam Ung Dung
1Hoa Mai*15159Tóc Tím Bích Nguyệt
1Hoa Mai*15159Đầu Sức Bích Nguyệt
1Hoa Mai*15159Trang Sức Bích Nguyệt
1Hoa Mai*20199Y Phục Tím Bích Nguyệt
1Hoa Mai*15159Phụ Kiện Tím Bích Nguyệt
1Hoa Mai*15159Tóc Tím Lễ Tình Nhân
1Hoa Mai*15159Đầu Sức Tím Lễ Tình Nhân
1Hoa Mai*15159Trang Sức Tím Lễ Tình Nhân
1Hoa Mai*20199Y Phục Tím Lễ Tình Nhân
1Hoa Mai*15159Phụ Kiện Tím Lễ Tình Nhân
150Lệnh Bài Thú Cưng*21 VàngHoa Mai*1
5Hoa Mai*2501599 VàngUy Hổ Kỳ*1
1Hoa Mai*9994999 VàngPhi Phong Cam*1
3Hoa Mai*150599 VàngPhi Phong Tím*1
1Hoa Mai*8004999 VàngĐá Tiến Cấp Trân Bảo-Cao*1
1Hoa Mai*4003999 VàngThiên Thạch Cổ*1
3Hoa Mai*200399 VàngĐá Cầu Vòng
3Hoa Mai*120199 VàngNgọc Thú Cưng
5Hoa Mai*100199 VàngHộp Sách KN-Cao*1
50Hoa Mai*50199 VàngTinh Thần Nguyên*1
100Hoa Mai*30199 VàngMảnh Tâm Pháp Vàng*1
20Hoa Mai*10159 VàngKhóa Ghi Nhớ*1
200Hoa Mai*539 VàngĐá Ngũ Sắc*1
100Hoa Mai*539 VàngEXP Tâm Pháp-Cao*1
100Hoa Mai*540 VàngQuy Giáp*1
100Hoa Mai*539 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao
10Hoa Mai*25129 VàngBách Luyện Can*1
30Hoa Mai*539 VàngTinh Đồ*1
5Hoa Mai*1002699 VàngHoa Hẹn Ước*1
5Hoa Mai*1002699 VàngHoa Phi Hoa Luyến Luyến*1
20Hoa Mai*30999 VàngTình Yêu Sắc Son*1
50Hoa Mai*50 VàngChìa Thần Bí*1
10Hoa Mai*50999 VàngĐá Luyện*1
50Hoa Mai*50150 VàngĐá EXP Thời Trang*1
3Hoa Mai*1992999 VàngĐá Chân Tiên*1
50Hoa Mai*3059 VàngQuà Tiềm Năng*1
20Hoa Mai*69699 VàngĐá Thức Tỉnh*1
20Hoa Mai*50Vàng*50Hòa Thị Bích*1
100Hoa Mai*10Vàng*10Đá Tinh Luyện*1
50Hoa Mai*20Vàng*30Đá Tinh Luyện Cao*1
100Hoa Mai*10Vàng*1Khóa Thuộc Tính*1
50Hoa Mai*10Vàng*1Đá Tẩy Luyện Thấp*1
50Hoa Mai*10Vàng*20Ngọc Bội Tuyến*1
1Hoa Mai*999Vàng*1999Thẻ Chuyển Đổi Hệ Phái*1
1Hoa Mai*499Vàng*100Vé Biến Đổi*1