Chuỗi Sự Kiện (11/2 - 13/2)
10-02-2020

ĐỔI QUÀ SIÊU HOT

-= ĐỔI QUÀ SIÊU HOT =-

Thời gian:
  • 11/2 - 13/2 | Áp dụng: S1 - S215.
Vât phẩm đổi
Vật Phẩm nhận
VIP
Số lần đổi
Vàng*200
Cửu Âm Chân Kinh*10
Vip 1 trở lên
20 lần suốt sự kiện
Vàng*1500
Tinh Thần Nguyên*10
Vip 1 trở lên
2 lần suốt sự kiện
Vàng*999
Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*1
Vip 1 trở lên
3 lần suốt sự kiện
Vàng*888
Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*1
Vip 8 trở lên
3 lần suốt sự kiện
Vàng*130
EXP Đơn Siêu*10
Vip 4 trở lên
30 lần suốt sự kiện
Vàng*99
Đặc Tính Tăng Hoàn*1
Vip 1 trở lên
5 lần suốt sự kiện
Vàng*88
Đặc Tính Tăng Hoàn*1
Vip 8 trở lên
5 lần suốt sự kiện
Vàng*1000
Khung Avatar Dao Thái Hương Hà*1
Vip 4 trở lên
1 lần suốt sự kiện
Vàng*3000
Quà Tiêu Tương*1
Vip 8 trở lên
1 lần suốt sự kiện
Vàng*3000
Ngọc Bội Tuyến*40
Vip 5 trở lên
3 lần suốt sự kiện
Vàng*999
Tinh Thần Nguyên*10
Vip 4 trở lên
1 lần suốt sự kiện
Vàng*120
Túi Điểm Rèn-Lớn*10
Vip 4 trở lên
10 lần suốt sự kiện