Chuỗi Sự Kiện (11/2 - 13/2)
10-02-2020

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 11/2 - 13/2 | Áp dụng từ S1-S215.
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngĐá Luyện*1Hoa Mai*5Hoàng Long Ngọc*1Hoa Khai Phú Quý*3
200200 VàngĐá Luyện*1Hoa Mai*15Hoàng Long Ngọc*2Hoa Khai Phú Quý*5
388400 VàngĐá Luyện*1Hoa Mai*25Hoàng Long Ngọc*2Hoa Khai Phú Quý*10
800800 VàngĐá Luyện*1Hoa Mai*50Hoàng Long Ngọc*4Hoa Khai Phú Quý*20
12001200 VàngĐá Luyện*2Hoa Mai*75Hoàng Long Ngọc*7Hoa Khai Phú Quý*50
20002000 VàngĐá Luyện Cao*1Hoa Mai*125Hoàng Long Ngọc*12Hoa Khai Phú Quý*100
40004000 VàngĐá Luyện Cao*1Hoa Mai*250Hoàng Long Ngọc*25Hoa Khai Phú Quý*150
67506750 VàngĐá Luyện Cao*3Hoa Mai*425Hoàng Long Ngọc*35Hoa Khai Phú Quý*200