Chuỗi Sự Kiện (11/2 - 13/2)
10-02-2020

BXH Tiêu Phí Ngọc Bội Tím & Đá Nhanh Nhẹn

-= BXH Tiêu Phí Ngọc Bội Tím & Đá Nhanh Nhẹn =-

Thời gian:
  • 11/2 - 13/2 | Áp dụng: S1 - S215.
Tiêu ít nhất 3000 Vàng sẽ vào BXH TOP 3.
Top Tiêu VàngPhần thưởngĐiều kiện
Top 1Quà Ngọc Bội Tím*1Uy Hổ Kỳ*2Ngọc Bội Tuyến*50Đá Đột Phá Trang Bị*50Tiêu trên 10000 Vàng
Top 2Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2Uy Hổ Kỳ*1Ngọc Bội Tuyến*40Đá Đột Phá Trang Bị*35Tiêu trên 5000 Vàng
Top 3Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1Đá Giảm ST Lv6*2Ngọc Bội Tuyến*30Đá Đột Phá Trang Bị*25Tiêu trên 3000 Vàng
Top 4Tinh Thần Nguyên*7Đá Tăng ST Lv6*1Ngọc Bội Tuyến*25Đá Đột Phá Trang Bị*15không có điều kiện
Top 5Tinh Thần Nguyên*5Đá Giảm ST Lv6*1Ngọc Bội Tuyến*20Đá Đột Phá Trang Bị*15không có điều kiện
Top 6Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Ngọc Bội Tuyến*15Đá Đột Phá Trang Bị*15không có điều kiện
Top 7Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Ngọc Bội Tuyến*10Đá Đột Phá Trang Bị*10không có điều kiện
Top 8Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*1Ngọc Bội Tuyến*5Đá Đột Phá Trang Bị*10không có điều kiện
Top 9Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Ngọc Bội Tuyến*5Đá Đột Phá Trang Bị*5không có điều kiện
Top 10Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Ngọc Bội Tuyến*5Đá Đột Phá Trang Bị*5không có điều kiện