Chuỗi Sự Kiện (11/2 - 13/2)
10-02-2020

Kho Báu Cung Đình Đại Kiều & Đá Tinh Luyện

-= Kho Báu Cung Đình Đại Kiều & Đá Tinh Luyện =-

Thời gian:
  • 11/2 - 13/2 | Áp dụng: S1 - S215.
Nạp mỗi ngày ít nhấtPhần thưởng
Ngày thứ nhất nạp 80 VàngQuà Tiềm Năng*1Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hộp Đá-Siêu*1Tinh Thần Nguyên*1Hồn Đại Kiều *5Hoa Mai*10
Ngày thứ hai nạp 80 VàngQuà Tiềm Năng*2Đá Thức Tỉnh*1Đá Luyện*1Tinh Thần Nguyên*1Hồn Đại Kiều *10Hoa Mai*10
Ngày thứ ba nạp 80 VàngĐá Thức Tỉnh*1Túi 100 Vàng*1Hộp Đá-Siêu*3Quà Tiềm Năng*3Hồn Đại Kiều *10Hoa Mai*10
Ngày thứ tư nạp 80 VàngHoa Thời Khắc Hồng*1Đá Luyện*1Túi 100 Vàng*1Tinh Thần Nguyên*1Hồn Đại Kiều *15Hoa Mai*15
Ngày thứ năm nạp 80 VàngHoa Hẹn Ước*1Đá Luyện Cao*1Túi 100 Vàng*1Hộp Đá-Siêu*5Hồn Đại Kiều *15Hoa Mai*15
Ngày thứ sáu nạp 80 VàngUy Hổ Kỳ*1Sắc Phong Lệnh-Cổ*1Túi 100 Vàng*1Hộp Đá-Siêu*6Hồn Đại Kiều *15Hoa Mai*20
Ngày thứ bảy nạp 80 VàngNền Hoang Vu*1Đá Thức Tỉnh*3Quà Tiềm Năng*10Mảnh Tâm Pháp Vàng*10Hồn Đại Kiều *20Phi Phong Tím*1