Chuỗi Sự Kiện (11/2 - 13/2)
10-02-2020

Nạp tích lũy nhận Ngọc Bội Cam & Quà Bộ Tinh Hán

-= Nạp tích lũy nhận Ngọc Bội Cam & Quà Bộ Tinh Hán =-

Thời gian:
  • 11/2 - 13/2 | Áp dụng: S1 -S215.
Số Vàng nạpQuà
80Vàng*500Tinh Thần Nguyên*2Đỉnh Bạc Lớn*20
200Vàng*200Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1Đá Thức Tỉnh*1
388Vàng*300Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Đá Thức Tỉnh*1
800 (ưu đãi)Uy Hổ Kỳ*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Đá Thức Tỉnh*1
1200Vàng*500Đá Đột Phá Trang Bị*20Đá Tinh Luyện*10
2000 (Hiếm)Vàng*1000Hòa Thị Bích*10Đá Tinh Luyện*20
4000 (ưu đãi)Phi Phong Vàng*1Tinh Hoa Linh Thú*5Đá Tinh Luyện*25
6750Quà Ngọc Bội Tím*1Ngọc Bội Tuyến*20Đá Tinh Luyện Cao*10
13500Hồn Vũ Văn Thái*10Ngọc Bội Tuyến*30Đá Tinh Luyện*50
20000 (ưu đãi)Hồn Vũ Văn Thái*20Ngọc Bội Tuyến*40Đá Huyền Cơ*100
30000Hồn Vũ Văn Thái*30Ngọc Bội Tuyến*50Ngọc Côn Lôn*5
40000Hồn Vũ Văn Thái*150Quà Bộ Tinh Hán*1Đá Huyền Cơ*100
50000Quà Ngọc Bội Cam*1Đá Tinh Luyện*200Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1