Chuỗi Sự Kiện (7/2 – 10/2)
06-02-2020

Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao - Chu Tước (Nạp 100k tặng 1000 Vàng)

-= Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao - Chu Tước (Nạp 100k tặng 1000 Vàng) =-

Thời gian:
  • 7/2 - 10/2 | Áp dụng: S1 -S214.
  • 8/2 - 10/2 | Áp dụng: S215.
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Vàng*500Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ Liên Server*1Dây Thả Diều*15
388Vàng*500Đá Thức Tỉnh*2Dây Thả Diều*25
800 (Ưu Đãi)Chổi Sắc Màu*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1Đá Đột Phá Trang Bị*20
1200Đá Tăng ST5*1Đá Thức Tỉnh*5Đá Đột Phá Trang Bị*20
2000 (Ưu Đãi)Hộp Phụ Kiện Chu TướcUy Hổ Kỳ*1Đá Tinh Luyện*20
4000Khung Avatar Vui Nguyên TiêuĐá Nhanh Nhẹn lv6*1Đá Tinh Luyện*25
6750Hộp Trang Sức Chu TướcĐá Luyện Cao*5Đá Tinh Luyện*30
13500Đá EXP Thời Trang*100Đá Chân Tiên*1Đá Tinh Luyện*40
20000Hộp Y Phục Chu TướcĐá Chân Tiên*2Đá Huyền Cơ*100
30000Ngọc Bội Tuyến*80Đá Chân Tiên*3Đá EXP thời trang *200
40000 (Ưu Đãi)Quà Ngọc Bội Vàng*1Đá Thức Tỉnh*15Uy Hổ Kỳ*2
50000Đá Nhanh Nhẹn lv7*1Đá Thức Tỉnh*20Đá Tẩy Luyện Cao*50