Chuỗi Sự Kiện (7/2 – 10/2)
06-02-2020

BXH Phu Thê Di Thân Vương

-= BXH Phu Thê Di Thân Vương =-

Thời gian:
  • 2h ngày 7/2 - 9/2 | Áp dụng: S1 - S214.
  • 1h ngày 10/2 trao quà.
Hoa Lời Yêu Thương.
1Hồn Di Thân Vương*299Tinh Phách Nhanh 7*3Ngọc Bội Tuyến*80Uy Hổ Kỳ*2
2 và 3Hồn Di Thân Vương*199Tinh Phách Nhanh 7*2Ngọc Bội Tuyến*60Uy Hổ Kỳ*1
4 đến 5Hồn Di Thân Vương*99Tinh Phách Nhanh 7*1Ngọc Bội Tuyến*40Uy Hổ Kỳ*1
6 đến 10Hồn Doanh Chính*150Tinh Phách Nhanh 6*2Ngọc Bội Tuyến*20Uy Hổ Kỳ*1