Chuỗi Sự Kiện (7/2 – 10/2)
06-02-2020

Nạp hoàn trả 30% vàng

-= Nạp hoàn trả 30% vàng =-

Thời gian:
  • 7/2 - 10/2 | Áp dụng: S1 - S214.
  • Các server kết nối sự kiện chạy từ 16h ngày 24/12 - 26/12.
Số vàng nạpPhần thưởng
Bất kỳLời Yêu Thương*25Lửa Hoa*1Tinh Thần Nguyên*2Đá Tinh Luyện*3Tơ Duyên*3Người Người Cùng Vui*2