Chuỗi Sự Kiện (7/2 – 10/2)
06-02-2020

Đua TOP Thả Diều Bang LSV

-= Đua TOP Thả Diều Bang LSV =-

Thời gian:
  • 7/2 - 11/2 | Áp dụng: S1 -S215.
  • 7/2 - 8/2: chế tạo diều.
  • 9/2 - 11/2: đua thả diều.
Quà thưởng trao thêm sau khi kết thúc sự kiện.
TOPPhần thưởng
TOP1:Quà Bộ Tiêu Tương*2Đá Thức Tỉnh*15Đá Linh Thú*20Đá Hợp Tâm Thú Cưng*10EXP Đơn Chí Tôn*99Hoa Phi Hoa Luyến Luyến*3
TOP2-3:Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Thức Tỉnh*10Đá Linh Thú*10Đá Hợp Tâm Thú Cưng*5EXP Đơn Chí Tôn*49Hoa Phi Hoa Luyến Luyến*2
TOP4-10:Quà Tiêu Tương*1Đá Thức Tỉnh*5Đá Linh Thú*10Đá Hợp Tâm Thú Cưng*3EXP Đơn Chí Tôn*29Hoa Phi Hoa Luyến Luyến*1