Chuỗi Sự Kiện (7/2 – 10/2)
06-02-2020

Nối Dây Tình Duyên

-= Nối Dây Tình Duyên =-

Thời gian:
  • 7/2 - 10/2 | Áp dụng: S1 - S215.
Nhiệm vụ (không reset)
Điều kiệnPhần thưởng
Thăm Phủ Đệ 2 lầnTơ Duyên*1Đỉnh Bạc Lớn*10Túi Điểm Rèn-Lớn*5
Cống hiến bang 100 vạnTơ Duyên*1Đỉnh Bạc Lớn*10EXP Đơn-Lớn*5
Thắng phó bản bất kỳ 20 lầnTơ Duyên*2Đỉnh Bạc Lớn*10Tinh Lực Đơn*5
Tạo lại 5 lần Truyện KýTơ Duyên*3Đỉnh Bạc Lớn*10Dưỡng Tâm Đơn *5
Rung cây tiền 1 lầnTơ Duyên*1Đỉnh Bạc Lớn*10Tinh Đồ *2
Rung cây tiền 5 lầnTơ Duyên*2Đỉnh Bạc Lớn*20Chìa Thần Bí *2
Rung cây tiền 10 lầnTơ Duyên*3Đỉnh Bạc Lớn*30Quà Tiềm Năng *2