Chuỗi Sự Kiện (7/2 – 10/2)
06-02-2020

Pháo Hoa Mừng Lễ

-= Pháo Hoa Mừng Lễ =-

Thời gian:
  • 7/2 - 10/2 | Áp dụng S1 - S215.
Nội dung:
  • Chủ nhân dùng Pháo Hoa để đốt pháo hoa Mừng Lễ.
  • Mỗi Pháo Hoa sẽ nhận ngẫu nhiên các phần quà hấp dẫn, trong đó có Lửa Hoa.
  • Dùng Lửa Hoa để đổi quà hiếm từ giao diện đổi tại sự kiện.
Quay đạt mốc nhận quà
Phần thưởng
Quay 5 lần
Lửa Hoa*1
Quay 10 lần
Lửa Hoa*2
Quay 20 lần
Lửa Hoa*3
Quay 30 lần
Đá Tinh Luyện*10
Quay 50 lần
Lửa Hoa*7
Quay 100 lần
Đá Tinh Luyện*20
Quay 200 lần
Lửa Hoa*13
Quay 300 lần
Đá Tinh Luyện*30
Quay 400 lần
Lửa Hoa*25
Quay 500 lần
Ngọc Bội Tuyến*80
Quay 600 lần
Đá Tinh Luyện*50
Quay 800 lần
Ngọc Bội Tuyến*100
Quay 1000 lần
Đá Huyền Cơ*100
Quay 1300 lần
Ngọc Bội Tuyến*150
Quay 1800 lần
Đá Huyền Cơ*150

Vật phẩm đổiVật phẩm nhậnSố lần đổi
Lửa Hoa*150Đá Huyền Cơ*50 (Giới hạn)2 lần
Lửa Hoa*350Cún Shiba*1 (Giới hạn)1 lần
Lửa Hoa*80Tóc Thời Trang Chu Tước*11 lần
Lửa Hoa*80Đầu Thời Trang Chu Tước*11 lần
Lửa Hoa*15Mặt Thời Trang Chu Tước*11 lần
Lửa Hoa*5Hồn Lữ Trĩ*150 lần
Lửa Hoa*5Hồn Hoa Mộc Lan*150 Lần
Lửa Hoa*7Hồn Nhiếp Tiểu Thiện*180 lần
Lửa Hoa*7Hồn Quách Gia*180 lần
Lửa Hoa*300Quà Ngọc Bội Cam*11 lần
Lửa Hoa*70Quà Ngọc Bội Tím*11 lần
Lửa Hoa*20Đá Chân Tiên*13 lần
Lửa Hoa*20Thiên Thạch Cổ*12 lần
Lửa Hoa*30Tinh Hoa Đồ Đỏ*13 lần
Lửa Hoa*15Sắc Phong Lệnh Cổ*13 lần
Lửa Hoa*5Đá Thức Tỉnh*15 lần