Chuỗi Sự Kiện (7/2 – 10/2)
06-02-2020

Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng

-= Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng =-

Thời gian:
  • 7/2 - 10/2 | Áp dụng: S1 - S215.
  • Các server kết nối sự kiện chạy từ 16h ngày 24/12 - 26/12.
NgàyĐiều kiệnVật phẩm được muaGiá Vàng ưu đãi
7/2Nạp ít nhất 200 vàngĐá Tinh Luyện*31 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngLửa Hoa*21 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 Vàng
Nạp ít nhất 6750 VàngHòa Thị Bích*301 vàng
8/2Nạp ít nhất 200 vàngĐá Tinh Luyện*31 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngLửa Hoa*21 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 Vàng
Nạp ít nhất 6750 VàngHòa Thị Bích*301 vàng
9/2Nạp ít nhất 200 vàngĐá Tinh Luyện*31 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngLửa Hoa*21 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 Vàng
Nạp ít nhất 6750 VàngHòa Thị Bích*301 vàng
10/2Nạp ít nhất 200 vàngĐá Tinh Luyện*31 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngLửa Hoa*21 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 Vàng
Nạp ít nhất 6750 VàngHòa Thị Bích*301 vàng