Chuỗi Sự Kiện (21/2 – 23/2)
20-02-2020

Nạp Liên Tục 5 ngày nhận Quà Đồ Cam, Uy Hổ Kỳ, Đá Hợp Tâm, Đá Song Tính

-= Nạp Liên Tục 5 ngày nhận Quà Đồ Cam, Uy Hổ Kỳ, Đá Hợp Tâm, Đá Song Tính =-

Thời gian:
  • 21/2 - 24/2 | Áp dụng: S1 - S216
Mỗi ngày nạp 200 vàngPhần Thưởng
Ngày 1 nạp 200 vàng nhậnĐá Tinh Luyện*5Quà Tiềm Năng*3Vàng*100Đá Luyện*1Xẻng Lạc Dương*5
Ngày 2 nạp 200 vàng nhậnĐá Tinh Luyện*5Quà Tiềm Năng*5Vàng*100Đá Luyện*3Xẻng Lạc Dương*7
Ngày 3 nạp 200 vàng nhậnĐá Tinh Luyện*10Đá Thức Tỉnh*2Vàng*100Đá Luyện Cao*1Xẻng Lạc Dương*10
Ngày 4 nạp 200 vàng nhậnĐá Tinh Luyện*15Đá Thức Tỉnh*2Vàng*100Đá Luyện Cao*2Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1
Ngày 5 nạp 200 vàng nhậnQuà Đồ Cam*1Đá Thức Tỉnh*3Uy Hổ Kỳ*1Quyển Luyện Đá(Song 2)*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1