Chuỗi Sự Kiện (21/2 – 23/2)
20-02-2020

Pháo Hoa Mừng Lễ

-= Pháo Hoa Mừng Lễ =-

Thời gian:
  • 21/2 - 24/2 | Áp dụng: S1 - S215.

Nội dung:
  • Chủ nhân dùng Pháo Hoa để đốt pháo hoa Mừng Lễ.
  • Mỗi Pháo Hoa sẽ nhận ngẫu nhiên các phần quà hấp dẫn, trong đó có Lửa Hoa.
  • Dùng Lửa Hoa để đổi quà hiếm từ giao diện đổi tại sự kiện.
Quay đạt mốc nhận quàPhần thưởng
Quay 5 lầnLửa Hoa*1
Quay 10 lầnLửa Hoa*2
Quay 20 lầnLửa Hoa*3
Quay 30 lầnĐá Tinh Luyện*10
Quay 50 lầnLửa Hoa*7
Quay 100 lầnĐá Tinh Luyện*20
Quay 200 lầnLửa Hoa*13
Quay 300 lầnĐá Tinh Luyện*30
Quay 400 lầnLửa Hoa*25
Quay 500 lầnNgọc Bội Tuyến*80
Quay 600 lầnĐá Tinh Luyện*50
Quay 800 lầnNgọc Bội Tuyến*100
Quay 1000 lầnĐá Huyền Cơ*100
Quay 1300 lầnNgọc Bội Tuyến*150
Quay 1800 lầnĐá Huyền Cơ*150



Vật phẩm đổiVật phẩm nhậnSố lần đổi
Lửa Hoa*150Đá Huyền Cơ*50 (Giới hạn)3 lần
Lửa Hoa*350Cún Shiba*1 (Giới hạn)1 lần
Lửa Hoa*80Tóc Thời Trang Thanh Long*11 lần
Lửa Hoa*80Đầu Thời Trang Thanh Long*11 lần
Lửa Hoa*15Mặt Thời Trang Thanh Long*11 lần
Lửa Hoa*5Hồn Lữ Trĩ*150 lần
Lửa Hoa*5Hồn Hoa Mộc Lan*150 Lần
Lửa Hoa*7Hồn Nhiếp Tiểu Thiện*180 lần
Lửa Hoa*7Hồn Quách Gia*180 lần
Lửa Hoa*300Quà Ngọc Bội Cam*11 lần
Lửa Hoa*70Quà Ngọc Bội Tím*11 lần
Lửa Hoa*20Đá Chân Tiên*13 lần
Lửa Hoa*20Thiên Thạch Cổ*12 lần
Lửa Hoa*30Tinh Hoa Đồ Đỏ*13 lần
Lửa Hoa*15Sắc Phong Lệnh Cổ*13 lần
Lửa Hoa*5Đá Thức Tỉnh*15 lần