Chuỗi Sự Kiện (21/2 – 23/2)
20-02-2020

Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng

-= Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng =-

Thời gian:
  • 21/2 - 24/2 | Áp dụng: S1 - S216.
NgàyĐiều kiệnVật phẩm được muaGiá Vàng ưu đãi
21/2Nạp ít nhất 200 vàngLửa Hoa*21 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngVòng Sáng 2000*51 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngDu Xuân*101 Vàng
Nạp ít nhất 4000 VàngHòa Thị Bích*201 vàng
22/2Nạp ít nhất 200 vàngLửa Hoa*21 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngVòng Sáng 2000*51 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngDu Xuân*101 Vàng
Nạp ít nhất 4000 VàngHòa Thị Bích*201 vàng
23/2Nạp ít nhất 200 vàngLửa Hoa*21 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngVòng Sáng 2000*51 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngDu Xuân*101 Vàng
Nạp ít nhất 4000 VàngHòa Thị Bích*201 vàng
24/2Nạp ít nhất 200 vàngLửa Hoa*21 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngVòng Sáng 2000*51 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngDu Xuân*101 Vàng
Nạp ít nhất 4000 VàngHòa Thị Bích*201 vàng