Chuỗi Sự Kiện (21/2 – 23/2)
20-02-2020

ĐỔI QUÀ SIÊU HOT

-= ĐỔI QUÀ SIÊU HOT =-

Thời gian:
  • 21/2 - 24/2 | Áp dụng: S1 - S215.
Vât phẩm đổiVật Phẩm nhậnVIPSố lần đổi
Vàng*200Cửu Âm Chân Kinh*10Vip 1 trở lên20 lần suốt sự kiện
Vàng*1500Tinh Thần Nguyên*10Vip 1 trở lên2 lần suốt sự kiện
Vàng*999Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*1Vip 1 trở lên3 lần suốt sự kiện
Vàng*888Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*1Vip 8 trở lên3 lần suốt sự kiện
Vàng*130EXP Đơn Siêu*10Vip 4 trở lên30 lần suốt sự kiện
Vàng*480Hộp Mảnh Thần*10Vip 1 trở lên4 lần suốt sự kiện
Vàng*88Đặc Tính Tăng Hoàn*1Vip 8 trở lên5 lần suốt sự kiện
Vàng*3000Quà Thiên Toàn*1Vip 8 trở lên1 lần suốt sự kiện
Vàng*3000Đá Tinh Luyện*60Vip 5 trở lên5 lần suốt sự kiện
Vàng*1500Chìa Thần Bí*30Vip 1 trở lên3 lần suốt sự kiện
Vàng*4900Phi Phong Cam*1Vip 5 trở lên1 lần suốt sự kiện
Vàng*3500Ngọc Bội Tuyến*40Vip 5 trở lên1 lần suốt sự kiện
Vàng*25000Quà Tinh Hán*1Vip 5 trở lên1 lần suốt sự kiện
Vàng*25000Quà Dao Quang*1Vip 5 trở lên1 lần suốt sự kiện