Chuỗi Sự Kiện (21/2 – 23/2)
20-02-2020

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 21/2 - 24/2 | Áp dụng: S1 - S215.
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngVòng Sáng *3Du Xuân*5Hoàng Long Ngọc*1Hoa Đèn Khổng Minh*3
200200 VàngVòng Sáng *5Du Xuân*10Hoàng Long Ngọc*2Hoa Đèn Khổng Minh*5
388400 VàngVòng Sáng *8Du Xuân*20Hoàng Long Ngọc*2Hoa Đèn Khổng Minh*10
800800 VàngVòng Sáng *10Du Xuân*30Hoàng Long Ngọc*4Hoa Đèn Khổng Minh*20
12001200 VàngVòng Sáng *15Du Xuân*60Hoàng Long Ngọc*7Hoa Đèn Khổng Minh*50
20002000 VàngVòng Sáng *25Du Xuân*100Hoàng Long Ngọc*12Hoa Đèn Khổng Minh*100
40004000 VàngVòng Sáng *30Du Xuân*180Hoàng Long Ngọc*25Hoa Đèn Khổng Minh*150
67506750 VàngVòng Sáng *50Du Xuân*300Hoàng Long Ngọc*35Hoa Đèn Khổng Minh*200