Chuỗi Sự Kiện (21/2 – 23/2)
20-02-2020

Tranh mua

-= Tranh mua =-

Thời gian:
  • 21/2 - 24/2 | Áp dụng: S1 - S215.
ItemMức giảmGiá gốcGiá bánGiới hạn
Chìa Thần Bí*120%604820
Hộp Tấn Công-Thú20%20816610
Hộp Phòng Thủ-Thú20%20816610
EXP Đơn-Siêu*520%10080100
Dương Chi Tiên Lộ*170%39912020
Túi Tài Nguyên Siêu*120%18014410
Lò Tách-Cao20%5984785
Đá EXP Thời Trang20%26020820
Đá Phật Thủ20%504010
Đá Quan Âm20%18014410
Hoa Đèn Khổng Minh*4990%24952495100