Chuỗi Sự Kiện (21/2 – 23/2)
20-02-2020

Nạp liên tiếp 3 ngày

-= Nạp liên tiếp 3 ngày =-

Thời gian:
  • 21 - 24.2 | Áp dụng: S1 - S215.
Thời gian:
  • Nạp đúng mốc nhận quà - nạp liên tiếp 3 ngày nhận quà càng hot
  • Mỗi lần có nhiều mốc nạp, người chơi có thể thoải mái lựa chọn mốc quà mong muốn
  • Muốn nhận quà cuối, phải nạp liên tiếp mới có thể nhận
NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 80 vàng
1Vòng Sáng*2Tinh Thần Nguyên*1Đĩnh Bạc Lớn*10
2Vòng Sáng*4Tinh Thần Nguyên*2Đĩnh Bạc Lớn*20
3Vòng Sáng*8Tinh Thần Nguyên*2Vàng*500


NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 800 vàng
1Lửa Hoa*3Quà Tiềm Năng*5Đá Tinh Luyện*10Hoa Đèn Khổng Minh*50
2Lửa Hoa*5Quà Tiềm Năng*10Đá Tinh Luyện*15Hoa Đèn Khổng Minh*80
3Vàng*3000Quà Tiềm Năng*10Đá Tinh Luyện*25Ngọc Bội Tuyến*40


NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 2000 vàng
1Lửa Hoa*10Ngọc Bội Tuyến*15Đá Tinh Luyện*15Hoa Đèn Khổng Minh*150
2Lửa Hoa*20Ngọc Bội Tuyến*25Đá Tinh Luyện*25Hoa Đèn Khổng Minh*250
3Uy Hổ Kỳ*2Ngọc Bội Tuyến*40Đá Tinh Luyện*40Ngọc Bội Tuyến*100