Chuỗi Sự Kiện (21/2 – 23/2)
20-02-2020

Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao - Thanh Long

-= Nạp tích lũy nhận Thời Trang 5 Sao - Thanh Long =-

Thời gian:
  • 21/2 - 23/2 | Áp dụng: S1 -S215.
Nạp 100k tặng 1000 Vàng.

Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Vàng*500Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ Liên Server*1Đá Đột Phá Trang Bị*5
388Vàng*500Đá Thức Tỉnh*2Đá Đột Phá Trang Bị*10
800 (Ưu Đãi)Uy Hổ Kỳ*1Vé Biến Đổi*1Đá Đột Phá Trang Bị*15
1200Đá Tăng ST5*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*5Đá Đột Phá Trang Bị*20
2000 (Ưu Đãi)Hộp Phụ Kiện Thanh LongĐá Tinh Luyện*20Đá EXP Thời Trang*30
4000Khung Avatar Vui Nguyên TiêuĐá Nhanh Nhẹn lv6*1Đá Đột Phá Trang Bị*30
6750Hộp Trang Sức Thanh LongĐá Tinh Luyện*30Đá EXP Thời Trang*40
13500Đá Tinh Luyện*40Đá Chân Tiên*1Đá EXP Thời Trang*100
20000Hộp Y Phục Thanh LongĐá Chân Tiên*2Đá Huyền Cơ*100
30000Ngọc Bội Tuyến*80Đá Chân Tiên*3Đá EXP thời trang *200
40000 (Ưu Đãi)Quà Ngọc Bội Vàng*1Đá Chân Tiên*3Đá EXP thời trang *300
50000Đá Huyền Cơ*200Đá Chân Tiên*3Đá EXP thời trang *400