Cập nhật sự kiện mới 24/2
23-02-2020

Thuyền Tam Bảo

-= Thuyền Tam Bảo =-

Thời gian:
  • Duy nhất 24/2 | Áp dụng: S1 - S216.
Hướng dẫn:
  • Nạp đúng mốc - chọn quà như ý muốn
  • Mỗi cột được chọn 1 loại quà mình muốn
Mốc nạpPhần thưởng lựa chọn (mỗi cột chọn 1 loại quà)
Cột 1Cột 2Cột 3
400 VàngHoa Hẹn Ước*1 & Đá Thức Tỉnh*3Đá Hợp Tâm*1 & Du Xuân*20Mảnh Tâm Pháp Vàng*10 & Cửu Âm Chân Kinh*20
800 VàngVàng*800Đá Hợp Tâm*2 & Du Xuân*30Chìa Thần Bí*100 & Cửu Âm Chân Kinh*30
1200 VàngVàng*1200Bùa Tăng Kỹ Năng Cao*40 & Hộp Mảnh Thần*20 & Du Xuân*40Dương Chi Tiên Lộ*5 & Quỳnh Tương*20 & Đá Tinh Luyện Cao*5
2000 VàngVàng*2000Đá Luyện Cao*5 & Đá Luyện*15 & Du Xuân*50Skin Thúy Kiều & Skin Võ Tắc Thiên & Đá Tinh Luyện Cao*10 & Skin Đại Kiều
4000 VàngNgọc Bội Tuyến*20Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*4 & Đá Thức Tỉnh*7 & Du Xuân*80Skin Phan An & Skin Tống Ngọc & Đá Tinh Luyện Cao*25 & Đỗ Thập Nương & Skin Thẩm Thanh
6750 VàngNgọc Bội Tuyến*40Thiên Ngoại Vẫn Thiết*5 & Đá Linh Thú*30 & Du Xuân*120Skin Lý Hương Quân & Skin Tôn Thượng Hương & Đá Tinh Luyện Cao*40 & Skin Nhiếp Tiểu Thiện & Skin Phùng Tiểu Linh