Chuỗi Sự Kiện (17/3 – 19/3)
16-03-2020

Tranh mua

-= Tranh mua =-

Thời gian:
  • 17/3 - 19/3 | Áp dụng: S1 - S217

ItemMức giảmGiá gốcGiá bánGiới hạn
Chìa Thần Bí*120%604820
Hộp Tấn Công-Thú20%20816610
Hộp Phòng Thủ-Thú20%20816610
EXP Đơn-Siêu*520%10080100
Dương Chi Tiên Lộ*170%39912020
Túi Tài Nguyên Siêu*120%18014410
Lò Tách-Cao20%5984785
Đá EXP Thời Trang20%26020820
Đá Phật Thủ20%504010
Đá Quan Âm20%18014410
Hoa Đón Xuân*4990%24952495100