Chuỗi Sự Kiện (17/3 – 19/3)
16-03-2020

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 17/3 - 19/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngHá Cảo*2Ngọc Hồn*1Hoàng Long Ngọc*1Hoa Đón Xuân*3
200200 VàngHá Cảo*4Ngọc Hồn*1Hoàng Long Ngọc*2Hoa Đón Xuân*5
388400 VàngHá Cảo*8Ngọc Hồn*1Hoàng Long Ngọc*2Hoa Đón Xuân*10
800800 VàngHá Cảo*16Ngọc Hồn*2Hoàng Long Ngọc*4Hoa Đón Xuân*20
12001200 VàngHá Cảo*24Ngọc Hồn*3Hoàng Long Ngọc*7Hoa Đón Xuân*50
20002000 VàngHá Cảo*40Ngọc Hồn*5Hoàng Long Ngọc*12Hoa Đón Xuân*100
40004000 VàngHá Cảo*80Ngọc Hồn*10Hoàng Long Ngọc*25Hoa Đón Xuân*150
67506750 VàngHá Cảo*135Ngọc Hồn*15Hoàng Long Ngọc*35Hoa Đón Xuân*200