Chuỗi Sự Kiện (17/3 – 19/3)
16-03-2020

Nạp liên tiếp 3 ngày

-= Nạp liên tiếp 3 ngày =-

Thời gian:
  • 17/3 - 19/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Nội dung:
  • Nạp đúng mốc nhận quà - nạp liên tiếp 3 ngày nhận quà càng hot
  • Mỗi lần có nhiều mốc nạp, người chơi có thể thoải mái lựa chọn mốc quà mong muốn
  • Muốn nhận quà cuối, phải nạp liên tiếp mới có thể nhận

NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 80 vàng
1Vàng*100Tinh Thần Nguyên*1Ngọc Hồn*2
2Vàng*200Tinh Thần Nguyên*2Ngọc Hồn*2
3Vàng*200Tinh Thần Nguyên*2Ngọc Hồn*3

NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 800 vàng
1Vàng*800Bách Thú Họa Quyển*3Đá Tinh Luyện*10Ngọc Hồn*5
2Vàng*1200Bách Thú Họa Quyển*5Đá Tinh Luyện*15Ngọc Hồn*10
3Vàng*1500Bách Thú Họa Quyển*7Đá Tinh Luyện*25Sơn Hải Kinh*1

NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 2000 vàng
1Sơn Hải Kinh*1Bách Thú Họa Quyển*5Đá Tinh Luyện*15Ngọc Hồn*20
2Sơn Hải Kinh*1Bách Thú Họa Quyển*7Đá Tinh Luyện*25Ngọc Hồn*30
3Sơn Hải Kinh*1Bách Thú Họa Quyển*10Đá Tinh Luyện*40Ngọc Côn Lôn*5