Chuỗi Sự Kiện (17/3 – 19/3)
16-03-2020

BXH Vui Vẻ Lý Thời Trân & Tử Phu

-= BXH Vui Vẻ Lý Thời Trân & Tử Phu =-

Thời gian:
  • 2h ngày 17/3 - 19/3 | Áp dụng từ S1-S217.
Hoa Đón Xuân
Top BXH nhận hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Lý Thời Trân*200Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1Há Cảo*150
Hạng 2-3Hồn Phách Lý Thời Trân*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Há Cảo*100
Hạng 4-10Hồn Phách Vệ Tử Phu*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Há Cảo*70
Hạng 11-20Hồn Phách Vệ Tử Phu*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Há Cảo*30
Top BXH tặng hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Lý Thời Trân*200Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*2Há Cảo*200
Hạng 2-3Hồn Phách Lý Thời Trân*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20Há Cảo*150
Hạng 4-10Hồn Phách Vệ Tử Phu*50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15Há Cảo*100
Hạng 11-20Hồn Phách Vệ Tử Phu*25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7Há Cảo*50