Chuỗi Sự Kiện (17/3 – 19/3)
16-03-2020

Tiêu tích lũy

-= Tiêu tích lũy =-

Thời gian:
  • 17/3 - 19/3 | Áp dụng S1 - S217.

Quyển Luyện Đá (Song 2): dùng để chế tạo đá song tính (chính xác bạo kích hoặc kháng bạo né). Long Văn Bích, Lam Điền Ngọc dùng để tăng cấp Hình Tùy Tùng (tăng sức mạnh toàn team)
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Đỉnh Bạch Lớn*20Tinh Đồ*3Hoa Đón Xuân*5
400Hộp Đá Siêu*2Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Đón Xuân*10
800Há Cảo*1Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Đón Xuân*20
1200Đá Thức Tỉnh*1Loan Báo Tin Vui*3Hoa Đón Xuân*30
3000Đá Tinh Luyện*5Há Cảo*2Hoa Đón Xuân*50
5000 (hot)Lam Điền Ngọc*10Há Cảo*3Hoa Đón Xuân*80
10000 (hot)Đá Thức Tỉnh*2Há Cảo*4Hoa Đón Xuân*100
20000 (hot)Đá Thức Tỉnh*2Há Cảo*5Hoa Đón Xuân*100
30000 (hot)Uy Hổ Kỳ*1Há Cảo*20Hoa Đón Xuân*120
40000 (hot)Quà Bộ Thiên Toàn*1Há Cảo*50Hoa Đón Xuân*150
60000 (hot)Đá Chân Tiên*1Há Cảo*70Hoa Đón Xuân*200
80000 (hot)Đá Chân Tiên*2Há Cảo*100Hoa Đón Xuân*250
100000Đá Linh Thú*30Há Cảo*100Hoa Đón Xuân*300
130000Đá Chân Tiên*3Há Cảo*150Hoa Đón Xuân*350
160000Đá Luyện cao*7Há Cảo*150Hoa Đón Xuân*400
200000Đá Chân Tiên*6Há Cảo*200Hoa Đón Xuân*450