Chuỗi Sự Kiện (17/3 – 19/3)
16-03-2020

Đổi Quà Siêu Hot (Há Cảo)

-= Đổi Quà Siêu Hot (Há Cảo) =-

Thời gian:
  • 17/3 - 20/3 | Áp dụng: S1 - S217.

Vật Phẩm đổiVật Phẩm nhậnSố lần đổi trong suốt sự kiệnĐiều kiện
Vàng*100Há Cảo*330 lầnVip 1 trở lên
Há Cảo*130Đá Tinh Luyện*3010 lầnVip 1 trở lên
Há Cảo*100Đá Tinh Luyện Cao*520 lầnVip 1 trở lên
Há Cảo*5Túi Điểm Rèn Lớn*1030 lầnVip 1 trở lên
Há Cảo*3Đá EXP Thời Trang*1200 lầnVip 2 trở lên
Há Cảo*5EXP Đơn Siêu*10100 lầnVip 2 trở lên
Há Cảo*20Dưỡng Tâm Đơn*5010 lầnVip 2 trở lên
Há Cảo*10Cửu Âm Chân Kinh*1010 lầnVip 2 trở lên
Há Cảo*10Đá Thức Tỉnh*15 lầnVip 2 trở lên
Há Cảo*7Tinh Thần Nguyên*110 lầnVip 2 trở lên
Há Cảo*250Đá Tiến Cấp Trân Bảo*11 lầnVip 4 trở lên
Há Cảo*100Vé Biến Đổi*11 lầnVip 4 trở lên
Há Cảo*200Ngọc Côn Lôn*53 lầnVip 8 trở lên
Há Cảo*200Đá Chân Tiên*110 lầnVip 8 trở lên
Há Cảo*500Tinh Hoa Đồ Đỏ*52 lầnVip 8 trở lên
Há Cảo*150Mảnh Sóc Con*58 lầnVip 8 trở lên
Há Cảo*999Quà Ngọc Bội Cam*11 lầnVip 10 trở lên
Há Cảo*1199Sóc Con*11 lầnVip 10 trở lên
Há Cảo*2299Hồn Phùng Tiểu Linh*2001 lầnVip 8 trở lên
Há Cảo*2299Hồn Vệ Thúc Bảo*2001 lầnVip 8 trở lên