Chuỗi Sự Kiện (17/3 – 19/3)
16-03-2020

Cửa Hàng Diệu Kỳ (Mới)

-= Cửa Hàng Diệu Kỳ (Mới) =-

Thời gian:
  • 17/3 - 19/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Nội dung:
  • Sự kiện là vòng quay quà thưởng.
  • Người chơi dùng Lửa Hoa để quay vòng quay. Lửa Hoa có thể có trong các sự kiện Nạp. Tiêu hoặc mua trực tiếp (66 vàng)
  • Quay Vòng quay sẽ ra quà hiếm và Ngọc Thời Trang, dùng Ngọc Thời Trang đổi thời trang hiếm (giới hạn)
  • Quay 30 lần có cơ hội lên BXH liên server để nhận nhiều phần quà hấp dẫn (Thời trang đỏ cực mạnh, quà tinh hán + thiên ngoại vẫn thiết)
  • Thời trang Đỏ Hoa Tiên Tử có hạn sử dụng 7 ngày (sau khi mở hộp sẽ tính thời gian). Cấp cường hóa tối đa - mở là sử dụng luôn không cần nâng cấp.
TOPPhần thưởng
1Quà Bộ Tinh Hán*1, Quà Hoa Tiên Tử*1, Đá Chân Tiên*9, Đá Huyền Cơ*100, Danh Hiệu Đại Gia Tiền Tỷ (hiếm)   
2Quà Tinh Hán*1, Uy Hổ Kỳ*1, Đá Chân Tiên*6, Đá Huyền Cơ*50, Danh hiệu Đại Gia Tiền Tỷ (hiếm)   
3Quà Ngọc Bội Tím*1, Thiên Ngoại Vẫn Thiết*7, Đá Chân Tiên*3, Đá Huyền Cơ*50, Danh hiệu Đại Gia Tiền Tỷ (hiếm)   
4-10Quà Ngọc Bội Tím*1, Thiên Ngoại Vẫn Thiết*5, Đá Chân Tiên*3, Ngọc Bội Tuyến*100, Đá Tẩy Luyện Cao*10, Đêm Trăng Tình Yêu*3   
10-20Quà Tiêu Tương*1, Thiên Ngoại Vẫn Thiết*3, Đá Chân Tiên*3, Đá EXP Thời Trang*50, Đá Tẩy Luyện Thấp*20, Đêm Trăng Tình Yêu*2   
21-50Đá Thức Tỉnh*5, Tinh Thần Nguyên*20,  Đá Chân Tiên*1, Đá EXP Thời Trang*50, Đá Tẩy Luyện Thấp*10,Đêm Trăng Tình Yêu*1   

Dùng Ngọc Thời Trang đổi quà

Số ngọc thời trang cần đổiQuà thưởngGiới hạn trong server
30Đá Luyện Cao*5100 người đầu tiên
200Quà Dao Quang*110 người đầu tiên
10Hòa Thị Bích*5Mỗi người 10 lần
70Đá Chân Tiên*1Mỗi người 3 lần
10Đá Luyện Cao*1Mỗi người 20 lần
7Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*1Mỗi người 10 lần
5Đá Đột Phá Trang Bị*10Mỗi người 10 lần
30Hình Ngoại Thất Vàng*1Mỗi người 5 lần
30Hình Đồ Dùng Vàng*1Mỗi người 5 lần
10Đá EXP Thời Trang*5Mỗi người 50 lần
10Đá Tinh Luyện*10Mỗi người 50 lần
70Phi Phong Vàng*1Mỗi người 1 lần
30Khung Avatar Mát Lạnh*1Mỗi người 1 lần
100Quà Ngọc Bội Tím*1Mỗi người 1 lần
70Ngọc Bội Tuyến*40Mỗi người 2 lần
20Sao Đêm*1Mỗi người 1 lần
70Ngọc Côn Lôn*5Mỗi người 1 lần