Chuỗi Sự Kiện (17/3 – 19/3)
16-03-2020

Nạp tích Lũy - Hắc Thần Tước (reset mỗi ngày)

-= Nạp tích Lũy - Hắc Thần Tước (reset mỗi ngày) =-

Thời gian:
  •  17/3 - 19/3 | Áp dụng từ S1-S217.
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
388Hoa Đón Xuân*10Ngọc Hồn*2
800Hoa Đón Xuân*20Ngọc Hồn*4
2000Hoa Đón Xuân*50Ngọc Hồn*8
6750Hoa Đón Xuân*100Ngọc Hồn*15
13500Hoa Đón Xuân*200Ngọc Hồn*30
20000Hoa Đón Xuân*300Ngọc Hồn*50