Chuỗi Sự Kiện (17/3 – 19/3)
16-03-2020

Thời Trang Tím Cẩm Tú Cầu (Mới)

-= Thời Trang Tím Cẩm Tú Cầu (Mới) =-

Thời gian:
  • 17/3 - 19/3 | Áp dụng: S1 - S217.
Nạp 20kPhụ Kiện Cẩm Tú Cầu
Nạp tích lũy 50kY Phục Cẩm Tú Cầu
Câu Cá 200 lầnTóc Cẩm Tú Cầu
Tiêu tích lũy 400 vàngTrang Sức Cẩm Tú Cầu
Tiêu tích lũy 800 vàngĐầu Sức Cẩm Tú Cầu
Tiêu tích lũy 1200 vàngHoa Liên Server - Hẹn Ước