Chuỗi Sự Kiện (14/2 – 17/2)
13-02-2020

Nạp tích lũy nhận Ngọc Bội Cam & Giày Dao Quang

-= Nạp tích lũy nhận Ngọc Bội Cam & Giày Dao Quang =-

Thời gian:
  • 14/2 - 17/2 | Áp dụng: S1 -S215.
Số Vàng nạpQuà
200Vàng*200Đá Thức Tỉnh*1Hẹn Ước*1
388Vàng*300Đá Thức Tỉnh*2Trống*20
800 (ưu đãi)Uy Hổ Kỳ*1Đá Thức Tỉnh*3Trống*25
1200Vàng*500Đá Đột Phá Trang Bị*20Trống*30
2000 (Hiếm)Vàng*1000Hòa Thị Bích*10Cỗ Vũ*5
4000 (ưu đãi)Quyển Luyện Đá (Song 1)*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*5Cỗ Vũ*15
6750Quà Ngọc Bội Tím*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Đá Tinh Luyện Cao*10
13500Quyển Luyện Đá (Song 2)*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Tinh Luyện*50
20000 (ưu đãi)Ngọc Bội Tuyến*60Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Đá Huyền Cơ*100
30000Ngọc Bội Tuyến*80Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Ngọc Côn Lôn*5
40000Quà Ngọc Bội Cam*1Đá Tinh Luyện Cao*20Đá Huyền Cơ*100
50000Giày Dao Quang*1Đá Tinh Luyện*200Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1