Chuỗi Sự Kiện (14/2 – 17/2)
13-02-2020

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 14/2 - 17/2 | Áp dụng từ S1-S215.
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngĐá Luyện*1Hoa Mai*5Hoàng Long Ngọc*1Hoa Băng Giá*3
200200 VàngĐá Luyện*1Hoa Mai*15Hoàng Long Ngọc*2Hoa Băng Giá*5
388400 VàngĐá Luyện*1Hoa Mai*25Hoàng Long Ngọc*2Hoa Băng Giá*10
800800 VàngĐá Luyện*1Hoa Mai*50Hoàng Long Ngọc*4Hoa Băng Giá*20
12001200 VàngĐá Luyện*2Hoa Mai*75Hoàng Long Ngọc*7Hoa Băng Giá*50
20002000 VàngĐá Luyện Cao*1Hoa Mai*125Hoàng Long Ngọc*12Hoa Băng Giá*100
40004000 VàngĐá Luyện Cao*1Hoa Mai*250Hoàng Long Ngọc*25Hoa Băng Giá*150
67506750 VàngĐá Luyện Cao*3Hoa Mai*425Hoàng Long Ngọc*35Hoa Băng Giá*200