Chuỗi Sự Kiện (14/2 – 17/2)
13-02-2020

ĐỔI QUÀ SIÊU HOT - ĐỔI CUPID

-= ĐỔI QUÀ SIÊU HOT - ĐỔI CUPID =-

Thời gian:
  • 14/2 - 17/2 | Áp dụng: S1 - S215.
Vật phẩm đổiVật Phẩm nhậnSố lần đổiĐiều Kiện
Vàng*14200Thẻ Quà Cupid*142Phi Phong Đỏ*1 (Túy Mộng Thương Lan)1 lần/ suốt sự kiện (duy nhất 14.2)VIp 5 trở lên
Vàng*399Thẻ Quà Cupid*110Quà Tiêu Tương*11 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*142Thẻ Quà Cupid*90Quà Thú Cưng*11 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*1420Thẻ Quà Cupid*142Quyển Luyện Đá (Song 2)*11 lần/ suốt sự kiệnVip 2 trở lên
Vàng*1420Thẻ Quà Cupid*142Quyển Luyện Đá (Song 1)*11 lần/ suốt sự kiệnVip 2 trở lên
Vàng*2999Thẻ Quà Cupid*270Phi Phong Vàng*11 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*1999Thẻ Quà Cupid*135Đá Tiến Cấp Trân Bảo Cao*13 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*15Thẻ Quà Cupid*2Quy Giáp*1100 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*5Thẻ Quà Cupid*2Bùa tăng Kỹ Năng Cao*1100 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*30Thẻ Quà Cupid*10Đá đột phá trang bị*515 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*5Thẻ Quà Cupid*10Đá Linh Thú*130 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*150Thẻ Quà Cupid*15Đặc Tính Tăng Hoàn*120 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*15Thẻ Quà Cupid*5Chìa thần bí*150 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*1999 (giảm 40%) Hoa Sinh Nhật Vui vẻ Liên Server3 lần/ suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*1402Thẻ Quà Cupid*10Đá Thức Tỉnh*25 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*299Thẻ Quà Cupid*60Đá Thức Tỉnh*210 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*499Thẻ Quà Cupid*15Đá luyện*120 lần/suốt sự kiệnVIP 0
Vàng*999Thẻ Quà Cupid*45Đá Luyện Cao*15 lần/suốt sự kiệnVIP 0