Chuỗi Sự Kiện (14/2 – 17/2)
13-02-2020

Đua Thuyền Rồng Liên Server nhận Tướng Đỏ Quách Gia

-= Đua Thuyền Rồng Liên Server nhận Tướng Đỏ Quách Gia =-

Thời gian:
  • 14/2 - 18/2 | Áp dụng: S1 - S215.
TOPPhần thưởng
TOP 1: Hồn Quách Gia*199, Đá Nhanh Nhẹn lv7*1, Thiên Ngoại Vẫn Thiết*15, Đá Thức tỉnh*15, Hoa Ngôi Sao Bay*3
TOP 2 - 3:Hồn Quách Gia*80, Đá Nhanh Nhẹn lv6*2, Thiên Ngoại Vẫn Thiết*10, Đá Thức tỉnh*10, Hoa Ngôi Sao Bay*2
TOP 4 - 6Quà Tiêu Tương*1, Đá Nhanh Nhẹn lv6*2, Thiên Ngoại Vẫn Thiết*10, Đá Thức tỉnh*5, Hoa Ngôi Sao Bay*1
TOP 7 - 10: Quà Tiêu Tương*1,Đá Nhanh Nhẹn lv6*2, Thiên Ngoại Vẫn Thiết*5,  Đá Thức tỉnh*3,Hoa Kết Duyên Lành*2