Chuỗi Sự Kiện (14/2 – 17/2)
13-02-2020

Tiêu tích lũy

-= Tiêu tích lũy =-

Thời gian:
  • 14/2 - 17/2 | Áp dụng từ S1-S215.
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Tinh Thần Nguyên*1Hoa Mai*3Hoa Băng Giá*5
400Tinh Đồ*5Hoa Mai*5Hoa Băng Giá*10
800Tinh Thần Nguyên*1Hoa Mai*10Hoa Băng Giá*20
1200Hộp Đá Siêu*5Hoa Mai*15Hoa Băng Giá*30
3000Đá Tinh Luyện*5Hoa Mai*20Trống*1
5000Đá Tẩy Luyện Thấp*10Trống*3Hoa Băng Giá*50
10000Đá Thức Tỉnh*2Trống*5Hoa Băng Giá*60
20000Đá Thức Tỉnh*2Quà Tiềm Năng*8Hoa Băng Giá*100
30000Đá Hợp Tâm Thú Cưng*3Uy Hổ Kỳ*1Trống*20
40000Quà Bộ Thiên Toàn*1Phi Hoa Quyến Luyến*3Trống*30
60000Đá Tinh Luyện*30Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Thẻ Chuyển Hệ Phái*1
80000Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Đá Huyền Cơ*50
100000Đá Tinh Luyện Cao*30Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Đá Tẩy Luyện Cao*30
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300Tinh Hoa Linh Thú*10
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300Đá Linh Thú*40
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500Tinh Hoa Linh Thú*20