Chuỗi Sự Kiện (14/2 – 17/2)
13-02-2020

Nạp liên tiếp 3 ngày

-= Kho Báu Cung Đình Đại Kiều & Đá Tinh Luyện =-

Thời gian:
  • 14/2 - 16/2 | Áp dụng: S1 - S215.
Nội dung:
  • Nạp đúng mốc nhận quà - nạp liên tiếp 3 ngày nhận quà càng hot
  • Mỗi lần có nhiều mốc nạp, người chơi có thể thoải mái lựa chọn mốc quà mong muốn
  • Muốn nhận quà cuối, phải nạp liên tiếp mới có thể nhận.
NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 80 vàng
1Hoa Mai*5Tinh Thần Nguyên*1Trống*2
2Hoa Mai*10Tinh Thần Nguyên*2Trống*3
3Hoa Mai*20Tinh Thần Nguyên*2Vàng*500

NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 800 vàng
1Hoa Mai*30Quà Tiềm Năng*5Đá Tinh Luyện*10Trống*10
2Hoa Mai*50Quà Tiềm Năng*10Đá Tinh Luyện*15Trống*20
3Vàng*3000Quà Tiềm Năng*10Đá Tinh Luyện*25Ngọc Bội Tuyến*40

NgàyQuà Nạp Đúng Mốc 2000 vàng
1Hoa Mai*50Ngọc Bội Tuyến*15Đá Tinh Luyện*15Cổ Vũ*5
2Hoa Mai*100Ngọc Bội Tuyến*25Đá Tinh Luyện*25Cổ Vũ*10
3Uy Hổ Kỳ*2Ngọc Bội Tuyến*40Đá Tinh Luyện*40Ngọc Côn Lôn*5