Chuỗi Sự Kiện (14/2 – 17/2)
13-02-2020

Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng

-= Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng =-

Thời gian:
  • 14/2 - 17/2 | Áp dụng: S1 - S215.
NgàyĐiều kiệnVật phẩm được muaGiá Vàng ưu đãi
14/2Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngHoa Mai*201 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngChanh Mát Lạnh*31 Vàng
Nạp ít nhất 6750 VàngHoa Thị Bích*301 vàng
15/1Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngHoa Mai*201 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngChanh Mát Lạnh*31 Vàng
Nạp ít nhất 6750 VàngHoa Thị Bích*301 vàng
16/2Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngHoa Mai*201 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngChanh Mát Lạnh*31 Vàng
Nạp ít nhất 6750 VàngHoa Thị Bích*301 vàng
17/2Nạp ít nhất 200 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngHoa Mai*201 vàng
Nạp ít nhất 200 vàngChanh Mát Lạnh*31 Vàng
Nạp ít nhất 6750 VàngHoa Thị Bích*301 vàng